گزارش سفر به استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد

 

گزارش سفر به استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد
(شهرهای شیراز و یاسوج)

جلسه با ریاست محترم جهاد یاسوج جناب مهندس تاج الدینی و  اداره محیط زیست و سلامت غذای فارس آقای دکتر غیاثی در رابطه با طرح ارسال محصولات تازه خوری سلامت از مزارع استانهای مذکور به تهران و تامین نهاده سالم و ارگانیک برای کشاورزان پیشرو برگزار شد.

در این جلسات ضمن استقبال از طرح شمس مقرر شد سمیناری در این رابطه در این استانها برگزار شود. ضمنا مقرر شد شمس با راه اندازی دفتر تامین نهاده زیستی و آلی جنوب کشور (استان فارس و استانهای همجوار ) نهاده مورد نیاز را تامین نماید.

لذا از اعضای محترم کمیته نهاده شمس تقاضا داریم 15 شرکت بزرگ تامین کننده که عضو شمس باشند و بتوانند تنوع نهاده های لازم برای کشت محصول سالم گواهی شده را پوشش دهند به دفتر ستاد شمس اعلام نمایند.