هفتمین همایش ماهیان خاویاری

برگزاری هفتمین همایش خاویار و صنایع وابسته

زمان: در روز 26 تیر ماه 1401

مکان: تهران - صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

این رویداد به همت بخش خصوصی و مؤسسه ترویج محصول سالم و سازمان شیلات ایران و شرکت الی سلامت

تولید کنندگان خاویار و اعضای شبکه محصول سالم(شمس)

برگزار شد و سخنرانان ویژه ای سخنرانی داشتند از جمله وزیر محترم کشاورزی و میهمانان خارجی برای اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار مراجعه فرمایید

==============================