برگزاری سمینارهای آموزشی مدیریت رضایت مشتری CRM

برگزاری سمینارهای آموزشی مدیریت رضایت مشتری CRM

چگونه مشتریان از دست رفته را باز گردانیم.

فقط برای ثبت نام اعضای شمس می‌توانید از گزینه تخفیف دانشجویی استفاده کنید:
https://evand.com/events/crm-shams
 

 

چنانچه مایل به عضویت در طرح شمس یا هوادار استفاده از محصولات سالم وارگانیک هستید با لینک زیر پس از مطالعه مرامنامه دربخش نشریه سایت زیر:

www.safe-product.org

 

تصویر فرم امضا شده را به واتس اپ 09381578482 بفرستید.