شرکت در دومین نمایشگاه شهر هوشمند در مصلی تهران (شمس)

شرکت در دومین نمایشگاه شهر هوشمند در مصلی تهران (شمس)

شبکه محصول سالم بهمراه اعضایی که به نوعی در حوزه هوشمند سازی زنجیره تأمین محصولات گواهی شده اقدام می کنند در این نمایشگاه شرکت کرده است

و بدینوسیله از همکاری های جناب آقای امیرحسین کبیریان مدیریت محترم فروشگاه های حضوری و مجازی نوا ارگانیک و همچنین از جناب اقای صبری مدیریت محترم شرکت نسیم تله کام سپاسگزاریم که با حضور سبز خود موجب گرمی حضور علاقمندان شدند.

روابط عمومی شمس