اخبار و اطلاعات دومین سمپوزیوم شبکه محصول سالم یا شمس و چالش‌های پیش‌رو

دومین رویداد ملی و  تخصصی"سمپوزیوم و جشنواره دستاوردهای شبکه محصول سالم(شمس) و چالش‌های پیش‌رو  در تاریخ های24 و 25 دی ماه سال 1399، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  و صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمانهای مردم نهاد و انجمن‌های سلامت محور،  برگزار شد:

 در این سمپوزیوم چالشهای مدیریت زنجیره تامین محصولات گواهی شده سالم و ارگانیک؛ و دستاوردهای شبکه محصولات سالم گواهی شده؛ در حوزه های زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
۱. تولید، توزیع و مصرف‌غذای سالم و امنیت غذایی.
۲.محیط زیست و مدیریت سبز
۳.فرهنگسازی و اعتمادسازی با صدور گواهی، پایش محصول و ردیابی محصولات کشاورزی
۴.هوشمند سازی تولید، خدمات، لجستیک، بازار‌ و فروش محصولات کشاورزی گواهی شده
۵.کشاورزی پایدار و سالم و بهره وری در مدیریت مزرعه
۶.توسعه گردشگری سلامت، و طبیعت گردی سالم در شبکه محصول سالم
۷.توسعه تولید محصول سالم گواهی شده باهدف صادرات


همچنین در راستای توسعه، تبیین و بررسی چالش‌های پیش روی مدیریت زنجیره تأمین محصولات گواهی شده سالم و ارگانیک، و ترویج و فرهنگسازی حوزه مصرف و حفظ محیط زیست و امنیت غذایی.
.
نمایشگاه جانبی برای حضور و معرفی توانمندی‌های اعضا بصورت فیزیکی و محدودبا رعایت پروتکلهای اعلام شده برگزار شد،
پایان خبر       تنظیم خبر از: روابط عمومی شمس

برای آشنایی بیشتر با شبکه محصول سالم (شمس(  به بخش نشریه بروید