دومین نمایشگاه شهر هوشمند

مشارکت در برگزاری نمایشگاه مجازی شهر هوشمند تجربه بسیار ارزشمندی برای ما بود. امیدوارم شما هم از غرفه شمس دیدن کرده باشید. ضعف این سیستم این بود که درکی از بازدیدکنندگان نداشتیم که امیدوارم برطرف شود. این رویداد درعین سادگی حس خوبی به بازدیدکننده میداد. امیدوارم بتوانیم از همین ایده برای نمایشگاه دائمی شرکتهای عضو شمس استفاده کنیم.