سفیران مزرعه فعال می‌شوند

سفیران مزرعه فعال می‌شوند

غذا باید از مزرعه تا سفره ایمن باشد. این هدفی است که برای شبکه محصول سالم (شمس) تعریف شده است. امنیت غذایی که اهمیت زیادی در تامین سلامت جسمی و روانی جامعه دارد. همین موضوع هم این شبکه را به صرافت راه‌اندازی سفیران مزرعه انداخته است.

سفیرانی که قرار است امنیت غذای مصرفی مردم را در نقطه آغازین آن یعنی مزارع کشاورزی و باغی تضمین کنند. این کار به تولید محصولات سالم غذایی می‌انجامد. غذایی که مستقیم به سر سفره مردم می‌رسد.

«شمس» یک پلتفرم شبکه همکاری است که مشخص میکند در زنجیره محصول سالم ارکان موثر آن باید در کجا و چه زمانی، چه نوع فعالیتی را انجام دهند و ارتباطشان با یکدیگر چگونه باشد تا زنجیره با بهره‌وری لازم شکل گیرد. این شبکه از سه بخش کلی تولید، پشتیبانی و بازار تشکیل شده است.

راه‌اندازی و ایجاد سفیران مزرعه کاری است که در بخش تولید این شبکه اجرایی می‌شود. این بخش مسائل مربوط به تولید محصولات سالم کشاورزی را از طریق ایجاد سامانه مدیریت نهاده‎های شمس، راه‌اندازی دفاتر استانی، ساماندهی سفیران مزرعه و تولید محصولات سالم غذایی نیمه آماده پیگیری می‎کند.

به گفته محمودرضا شایسته مدیرعامل موسسه به سوی ترویج محصول سالم ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حفظ سلامت انسان و محیط‌زیست در اجرای برنامه‌های مدیریت تلفیقی مزرعه، تامین منافع مشروع برای همه کنشگران این حوزه، حفظ استقلال شرکت‌های عضو و رعایت تعهدات جمعی و اجتماعی از جمله اصول این شبکه است.

وی ادامه می‌دهد: همچنین بالا بردن مشارکت داوطلبانه عمومی، حفظ اعتماد مصرف‌کننده به عنوان اصلی‌ترین رکن این شبکه و به‌کارگیری سامانه‌های پایش محصول از مزرعه تا سفره بر اساس کدهای بین‌المللی هم در شبکه محصول سالم (شمس) مدنظر است.

شمس ادامه می‌دهد: سفیران مزرعه قرار است نمایندگان ناظر ما در مزارع کشاورزی باشند تا همه اصول تولید یک محصول سالم در نقطه ابتدایی این زنجیزه رعایت شود. این کار به نفع کشاورز، مردم و مدیران مرتبط با این حوزه است.

گزارش از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری