جشنواره ملی ایده ها و استارت آپ های فناوری گلخانه ای (با محوریت محصول خیار)

15/4/1398

اولین همایش کاربردی کسب و کار نوین با رویکرد توسعه صادرات 

🔸عباسی فرماندار پیشوا، موسی زاده مدیرکل پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی، ملبوبی مدیر کارگروه کشاورزی توسعه زیست فناوری معاونت ریاست جمهوری، شایسته مدیر شبکه محصولات سالم (شمس)، تاجیک معاون فرماندار، طاهری پورفرد رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری پیشوا و فعالان حوزه کشاورزی نیز در این همایش که روز شنبه توسط دانشگاه علمی کاربردی شهرداری پیشوا و اتاق اصناف شهرستان پیشوا برگزار شد حضور داشتند.

http://safe-product.org

 

جشنواره ملی ایده ها و استارت آپ های فناوری گلخانه ای

جشنواره ملی ایده ها و استارت آپ های فناوری گلخانه ای

۱

۱