همایش ترویج محصول سالم

شرکت کنندگان در همایش

شرکت کنندگان در همایش

دکتر محمد علی ملبوبی (سخنران علمی)- رییس هیئت مدیره

دکتر محمد علی ملبوبی (سخنران علمی)- رییس هیئت مدیره

در این سخنرانی به بررسی میزان سموم و آفت کش های استفاده شده در کشاورزی ایران پرداخته شد. و ضرورت استفاده از نهاده های زیستی به بحث گذاشته شد

دکتر سید محمود رضا شایسته (مدیر عامل)- سخنران

دکتر سید محمود رضا شایسته (مدیر عامل)- سخنران

ایشان به معرفی موسسه ، اهداف و ضرورت های بوجود آمده برای تاسیس موسسه را بیان فرمودند

معرفی سازمان ها و انجمن های علمی- همیاران موسسه توسط مجری برنامه(مینا رستگاری)

معرفی سازمان ها و انجمن های علمی- همیاران موسسه توسط مجری برنامه(مینا رستگاری)

در این بخش از برنامه مجری  محترم سرکار خانم مینا رستگاری به معرفی همیاران موسسه  و تولید کنندگان محصولات سالم و ارگانیک پرداخت

دکتر پور آرام- متخصص تغذیه- سخنران بخش علمی

دکتر پور آرام- متخصص تغذیه- سخنران بخش علمی

اجرای متفاوت گروه موسیقی آوا

اجرای متفاوت گروه موسیقی آوا